Ratkaisukeskeinen terapeutti Leena Parkkinen

Eksistentiaalista terapiaa ratkaisukeskeisin menetelmin. Työyhteisöjen valmennuksia ja työpajoja lähtökohtana voimavarat, arvot ja merkitykset.

“Kaikki mitä kuulemme on mielipidettä, ei faktaa. Kaikki, mitä näemme, on näkökulma, ei totuus.” Marcus Aurelius

Työyhteisöiden hyvinvointi

Tarjoan valmennuksia tiimeille liittyen mm.

  1. omien ja tiimin yhteisten vahvuuksien ja voimavarojen löytämiseen ja vahvistamiseen
  2. motivaation ylläpitoon ja uudelleen löytämiseen sekä merkityksellisyyden kokemusten lisäämiseen
  3. itsetuntemuksen työkaluihin
  4. keskustelutaitojen kehittämiseen (Sokraattinen dialogi, Erätauko-dialogi)
  5. stressinhallintaan, filosofisen pohdinnan ja selkeyttämisen avulla
Työyhteisöiden hyvinvointi

Työyhteisö voi hyvin silloin, kun työntekijät ovat tasapainossa fyysisesti, emotionaalisesti ja sosiaalisesti. Hyvinvoiva työyhteisö luo positiivisen ilmapiirin, jossa työntekijät voivat kukoistaa ja saavuttaa parhaansa. 

Palveluni

YKSILÖT

Terapeuttiset keskustelut

YHTEISÖT

Työyhteisön hyvinvointi

YKSILÖT & YHTEISÖT

Uraohjaus & coaching

YKSILÖT & YHTEISÖT

Työkyky

YHTEISÖT

Sovittelu

YKSILÖT & YHTEISÖT

Psyykkinen valmennus

YKSILÖT & YHTEISÖT

Valokuvaterapeuttinen työskentely

Yksilöiden hyvinvointi – filosofinen keskustelu auttaa

Yksilöiden
hyvinvointi

Filosofinen  keskustelu  auttaa

Filosofisella keskustelulla pyritään lisäämään eksistentiaalista terveyttä ja oppimaan keinoja hallita ihmiselämään olennaisesti kuuluvaa perusahdistusta. Eksistentiaalinen terveys ei ole pysyvä tai täydellisesti saavutettavissa oleva tila, vaan jatkuva prosessi, jossa ihminen kohtaa elämän haasteita, mahdollisuuksia ja ristiriitoja. Eksistentiaalinen terveys edellyttää rohkeutta, rehellisyyttä, avoimuutta ja luovuutta sekä itsensä että maailman kohtaamisessa. 

FM Leena Parkkinen

Koulutukseni

Filosofian maisteri 1989, Helsingin yliopisto: Teoreettinen filosofia, aikuiskasvatustiede

Master of Business Administration 1997, Helsingin kauppakorkeakoulu

Post Graduate Diploma in Solution Focused Brief Therapy 2015 -2018, University of The West of England

Valokuvaterapeuttisten menetelmien ohjaaja 2018 – 2020, Turun yliopiston Brahea-keskus

Filosofisen praktiikan harjoittaja 2021 – 2022, Kriittinen korkeakoulu

Työkykykoordinaattori 2023, Tampereen Ammattikorkeakoulu

Työkokemukseni

Kouluttamis- ja kehittämistehtävissä yksityisellä sektorilla 1989 – 2010

Työkyvyn arviointiin liittyvät tehtävät  ja asiakaspalvelu työeläkelaitoksessa 2010 – 

Rikos- ja riita-asioiden sovittelija 2007 –

Lähisuhdeväkivaltatapausten sovittelija 2015 – 

Yksityinen terapeutin vastaanotto 2015 –

Lähestymistapa
  • Ratkaisukeskeinen
  • Humanistinen
  • Fenomenologis-eksistentialistinen

Leena on älykäs ja aidosti huumorintajuinen terapeutti. Hän ei hymistele eikä kauhistele vaan keskustelee ja tekee erinomaisia kysymyksiä. Leenan olemus on lämmin ja konstailematon. Keskustelu Leenan kanssa avaa oven umpikujasta pois.

Nina, 61 v, erityisopettaja

Voilà: Leena ei ole turhan päiväinen haastattelija, vaan läsnä oleva keskustelija, joka osaa antaa valopylvään toiselle osapuolelle.

Otto, 22 v, opiskelija

Helposti lähestyttävä, lämmin, hauska, empaattinen, määrätietoinen, yksilöllisesti asiakkaat kohtaava, yrittää aktiivisesti löytää oikeita keinoja, että asioita voidaan käsitellä ja viedä eteenpäin.

Jussi, kokki

Ratkaisukeskeinen terapeutti

leena.parkkinen@gmail.com

Leena on älykäs ja aidosti huumorintajuinen terapeutti. Hän ei hymistele eikä kauhistele vaan keskustelee ja tekee erinomaisia kysymyksiä. Leenan olemus on lämmin ja konstailematon. Keskustelu Leenan kanssa avaa oven umpikujasta pois.

Nina, 61 v, erityisopettaja

Voilà: Leena ei ole turhan päiväinen haastattelija, vaan läsnä oleva keskustelija, joka osaa antaa valopylvään toiselle osapuolelle.

Otto, 22 v, opiskelija

Helposti lähestyttävä, lämmin, hauska, empaattinen, määrätietoinen, yksilöllisesti asiakkaat kohtaava, yrittää aktiivisesti löytää oikeita keinoja, että asioita voidaan käsitellä ja viedä eteenpäin.

Jussi, kokki

Ratkaisukeskeinen terapeutti
Leena Parkkinen
parkkinen.leena@gmail.com